לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי

תוספות ותגובות