להשבית ולבטל עבודת הארץ בשנה השביעית

תוספות ותגובות