לא לכרות ברית לשבעה עממין וכן לכל עובדי עבודה זרה

תוספות ותגובות