לא לפסוק דין מוות באומד הדעת, אלא רק בעדים

תוספות ותגובות