לפסוק את הדין על-פי דעת רוב השופטטים

תוספות ותגובות