לא לפסוק בדיני נפשות לפי דעה של מישהו אחר; לא ילמד חובה מי שלמד זכות תחילה בדיני נפשות

תוספות ותגובות