לא לשתף פעולה עם רבים העושים רע; לא לנטות אחרי רבים בדיני נפשות כשתהיה התוספת איש אחד בלבד לרעות

תוספות ותגובות