לא להקדים תרומות ומעשרות זה לזה (אלא להפריש על הסדר)

תוספות ותגובות