לדון בבהמה שהזיקה לרכוש על-פי דין תורה (דין שן ורגל)

תוספות ותגובות