לקט תפילות

מאת: איתן אביהו

התפילות הועתקו מספרי קודש ע"י איתן אביהו - eitan-avioh AT iec.co.il