אי ודאות בבירור הנתונים - ספק במציאות

מאת: אראל

  1. הסתברות וסטטיסטיקה בתנ"ך, בתלמוד ובהלכה / הרב נחום אליעזר רבינוביץ' -> אוניברסיטת _ ארה"ב
  2. מאמרים על דין "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" / אראל
  3. עד כמה יש להשתמש בסטטיסטיקה כדי להכריע במצבי ספק? / כותבים שונים -> עצור כאן חושבים
  4. עד כמה צריך להתאמץ כדי לברר מהי המציאות? / נדב שנרב ועוד -> עצור כאן חושבים