שמיטת חובות - הגדרה ומשמעות

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 00:26:02  21.06.2007, כתוספת/תגובה ל: שמיטת חובות בשביעית

למחיקה - עבר לכאן: http://tora.us.fm/tnk1/tora/dvrim/dm-15-0102.html

תגובות