עזרה לבעלי נטיות הפוכות

מאת: אראל

אל:

מטרת דף זה היא לרכז קישורים ורעיונות שמטרתם לעזור לכל מי שנמשך/ת לבני/בנות מינו/ה, ולא רוצה לחטוא במשכב זכר או ב"מעשה ארץ מצרים".

תת-נושאים