בית דין לעתירות על פסקי בג"ץ

http://tora.us.fm/tryg/messages/dyn_letyrwt_el_bgc___mwdeh_lcybwr.png

בשנים האחרונות לקחו לעצמם שופטי בג"ץ סמכויות-פסיקה נרחבות. אנשים רבים ניזוקים מפסיקות בג"ץ ברכושם ובביתם ואף בגופם. הדיונים בבג"ץ מנוגדים לא רק לתורת ישראל אלא גם לעקרונות של דרך ארץ, כגון סדרי דין ודיני ראיות. לנפגעי בג"ץ אין כל אפשרות להגן על עצמם: אי אפשר לערער על פסיקות בג"ץ, אי אפשר להחליף את שופטי בג"ץ בבחירות דמוקרטיות, ואי אפשר למנות שופטים חדשים בלי הסכמת השופטים הקיימים. לכן הוחלט בסנהדרין להקים

בית דין לעתירות על פסקי בג"ץ

אנשים שניזוקו מפסק-דין של בג"ץ מוזמנים להגיש לבית-הדין עתירה בכתב. העתירות יידונו בע"ה על-פי תורת-ישראל ולפי סדר-עדיפויות שייקבע בבית-הדין. יש לצרף לכל עתירה את:

  • פסק-הדין שעליו עותרים,
  • נימוקים מפורטים לעתירה,
  • פירוט הנזק שנגרם לעותרים.

ניתן לשלוח עתירה באחת הדרכים הבאות:

  • בדואר, לכתובת: רחל אמנו 47 ירושלים 9322833
  • בפקס, למספר: 15325661962 (טל. 025661962, נייד 0506733831)
  • בדואל, לכתובת: thesanhedrin@groups.google.com

ויהי רצון מלפני ה' שיקיים בנו את נבואת ישעיהו:
" וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה,
אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה
".

תגובות