נישואין בסתר

קוד: נישואין בסתר

חבר וחברה שמרגישים שהם עלולים לעבור על איסור קדשה, צריכים לשקול את האפשרות להתחתן בסתר. הם יכולים להתחתן בנוכחות שני עדים כשרים בלבד, בלי ידיעת המשפחות, ואז להמשיך לגור בבתי-ההורים, ואם לא ירצו יותר לחיות ביחד - יוכלו להתגרש בלי לגרום צער למשפחות.

אולם גם אם בוחרים בפתרון זה, צריך לזכור את החובות שמטילה התורה על גבר שמתחתן (לפרטים נוספים - ע' רמב"ם, הלכות אישות ):

  1. גבר שרוצה להתחתן כדי להינצל מעברות, צריך לזכור שאסור לו להתייחס אל האישה כאל כלי למילוי תשוקותיו, ולנטוש אותה לאחר שבא על סיפוקו. התורה מחייבת את האדם לספק את כל צרכיה החומריים של אשתו (שמות כא,י): " שארה כסותה ועונתה לא יגרע ". הוא חייב לספק לה אוכל ובגדים, ולשכב איתה בזמנים קבועים (כאשר היא לא נידה). הוא חייב לשמח אותה גם מעבר לזה, בכל תחום שבו היא צריכה שמחה (דברים כד,ה): " ושימח את אשתו אשר לקח ".
  2. כמוכן, אדם שמתחתן חייב לכתוב לאשתו "כתובה" = שטר-חוב על-סך 200 זוז לפחות (בימינו כ50000 ש"ח), שאותו היא תוכל לפרוע אם בעלה ימות או יגרש אותה, כך שלא תישאר חסרת-כל (אין להסיק מכאן שלעני אסור להתגרש; אלא שאם הוא יתגרש, סכום הכתובה יהיה מוטל עליו כחוב שאותו יצטרך לשלם לגרושתו ברגע שיוכל).
  3. אסור לאדם לנטוש את אשתו, גם אם הוא מצא אישה אחרת שמוצאת-חן בעיניו יותר. לפרטים ע' למטה בסעיף " ריבוי נשים ".
  4. ע"פ חרם שהטיל רבנו גרשום מאור הגולה, אסור לאדם לגרש את אשתו בניגוד לרצונה, כלומר - אם איש ואשה התחתנו, מותר להם להיפרד רק כאשר שניהם מסכימים! (במקרים מיוחדים מותר לאיש או לאשה לתבוע גט, כאשר הצד השני אינו ממלא את חובותיו, אולם התהליך לוקח זמן ודורש בירור משפטי בבית-דין).

נישואין וגירושין בסתר עלולים ליצור בעיות נוספות, ויש לשקול אותן ברצינות רבה:

  1. " לא תחמוד אשת רעך " (שמות כ יג): אם האישה התחתנה בסתר, וגברים אחרים לא יודעים שהיא נשואה, הם עלולים לחמוד אותה ולעבור על איסור זה (אמנם, יש לציין שהבעיה קיימת גם בימינו, כאשר נשים נשואות אינן מקפידות לכסות את ראשן, וכך גברים זרים לא יודעים שהן נשואות).

  1. לאישה גרושה אסור להתחתן עם גבר ממשפחת כהנים. לכן, אם האישה התגרשה ורוצה להכיר בעל חדש, היא צריכה לוודא כבר בתחילת ההיכרות שהוא אינו כהן, כדי למנוע עוגמת נפש.

תגובות ישנות

tiki 20.2.03: "אסור לבני זוג להתחתן בסתר!
בעיתונים קיים מדור מיוחד שמציג את רשימת האנשים שרוצים להתחתן, וזאת במטרה למנוע מצב שאדם פסול חיתון או נשוי, יתחתן בשנית. "

תגובות