מאמר לפרשת 'תצווה'

קוד: לא להתגאות בבגדי תפארת בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רפאל שחורי

אל: על נהרות חיפה אייר נ"ח

שמות כח 32: "והיה פי-ראשו בתוכו, שפה יהיה לפיו סביב מעשה אורג, כפי תחרא יהיה לו, לא ייקרע... ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת"

הפירוש הפשוט: הצווארון (פי-הראש) של האפוד יהיה בתוכו, ושפת-תחרא תהיה לו מסביב (מלמעלה), ולא ייקרע.

השאלה עולה מאליה: ממתי צווארון הבגד נמצא בתוכו?!

התשובה היא פשוטה: בחלק גדול מהפרשה מתוארים בפירוט רב בגדיו המפוארים של הכהן. בסוף הפרשה מופיע המשפט: "ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת", כלומר: אחת ממטרות הבגדים היא – לכבוד ולתפארת. אדם שלובש בגדים לתפארת – בדרך-כלל מתהדר ומתגאה בבגדיו הנאים. לכן פי-ראש-המעיל בתוכו יהיה, כדי לומר לבני אהרן: "אמנם, בגדיכם הם בגדי-תפארת, אך עליכם להפנים את זה, בתוכו יהיה, ולא להתהדר ולהתגאות כלפי חוץ.

תגובות