תכשיטים שנתרמו למשכן

קוד: ביאור:שמות לה22 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

התורה מספרת על ההתנדבות של בני ישראל להביא תרומה למשכן (שמות לה 22):

"ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב, וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה'."

על = עם, בנוסף.

למה התורה מדגישה שהאנשים באו עם הנשים? תשובות רבות הוצעו לשאלה הזאת (ראו "הפרשה לדורותיה" / ר' אברהם קורמן); הנה שתי תשובות משלימות:

1. האנשים לא האמינו שהנשים אכן יוותרו על תכשיטיהן, ובאו לראות את הנס הזה בעיניהם... (יהודה גרינשפן, 'חיוכה של תורה')

2. במעשה העגל תרמו כל הגברים את "נזמי הזהב אשר באזניהם" (שמות לב 3), ובשל כך באו הנשים עם הגברים - לראות ולפקוח עליהם עין, אם שוב אין הם תורמים ח"ו לעגל.. (אברהם קורמן, 'הפרשה לדורותיה').

תגובות