נחמן מאומן

קוד: נחמן מאומן בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים לפורים

בבראשית ה 28 מסופר על לידתו של נח, ולמך, אביו של נח, מסביר למה החליט לקרוא לבנו 'נח': " ויחי למך... ויולד בן, ויקרא את שמו נח, לאמר: 'זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, מן האדמה אשר אררה ה' ' " הבעיה היא שהשם לא מתאים להסבר: לפי ההסבר היה צריך לקרוא לילד "נחמן"!

לדעתי באמת השם הראשון של הילד היה "נחמן", אבל כשהוא בא למשרד-הפנים להוציא תעודת זהות הוא אמר לפקיד "קוראים לי נ... נח... נחמ... נחמן", והפקיד שמע רק את ה"נח", וזה שמו עד היום...

תגובות