מדוע נענש אדם?

קוד: מדוע נענש אדם בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל: נח"ת שבת אדר נ"ט

השאלה

7. אם האדם אכן שגג (" האישה... היא נתנה לי מן העץ ואוכל ") מדוע הוא נענש?

 

התשובות (מתוך הדיון " חטא האדם הראשון?! ")

7.תגובות