צוער - מצער

קוד: צוער - מצער בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט20-22: "הנה נא העיר הזאת קרובה, לנוס שמה--והיא מצער; אימלטה נא שמה, הלוא מצער היא--ותחי נפשי. ויאמר אליו--הנה נשאתי פניך, גם לדבר הזה: לבלתי הופכי את העיר, אשר דיברת. מהר, הימלט שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, עד בואך שמה; על כן קרא שם העיר, צוער". צוער ומצער - מה המשמעויות?

מצער מבחינת לוט, שאין אנשים שם לסחור אתם ולהתעשר. [מצד שני - ייתכן שהוא דווקא שמח שאין אנשים והכל בשבילו...]

יכול להיות שהצטער שהעיר קטנה מדי. בכל מקרה הצטער על עזיבת ביתו הנהרס.

צוער מבחינת המלאך, שה' צריך לחכות שלוט יגיע לצוער ורק אז יהרוס את סדום.

רננה: "מצער " הווה רגיל, "צוער " הווה מתמשך. כעת היא מצער ובד"כ היא צוער.

יפעת: מצער על משקל מִקְטָל, וגם מקלט זה על משקל מִקְטָל, כך שלוט ראה בזה מקלט.

תגובות