הלידה הראשונה

קוד: ביאור:בראשית ד1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בראשית ד1: "וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ, וַתַּהַר וַתֵּלֶד אֶת קַיִן, וַתֹּאמֶר 'קָנִיתִי אִישׁ אֶת ה''"

קין הוא הילד הראשון שנולד לאב ואם, ואמרתה של חוה " קניתי איש את ה' " היא אופיינית לכל לידה. ניתן לפרש אותה בכמה דרכים:

1. קניתי = רכשתי, מלשון קניה ומכירה; את = מאת: "קניתי גוברא מן קודם ה'" (אונקלוס)- כל הנשמות שייכות לה'. כדי להוריד נשמה חדשה לעולם, צריך "לקנות" אותה מלפני ה'. האישה קונה נשמה מה' במאמץ שהיא עושה בהריון ובלידה. 

בפרשה הקודמת נאמר לאיש, בראשית ג17-19: "בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ... בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם"; האיש זוכה בקניינים בכך שהוא עובד את האדמה בעצב ובמאמץ רב. באותה פרשה נאמר לאשה, בראשית ג16: "אֶל הָאִשָּׁה אָמַר הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ, בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים, וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ"; האישה זוכה בקניניים בכך שהיא הרה ויולדת בעצב ובמאמץ רב.

2. קניתי = יצרתי, כמו "קונה שמים וארץ"; את = עִם: "קין - על שם קניתי. את ה' - כמו עם ה'. כשברא אותי ואת אישי, לבדו בראנו; אבל בזה, שותפים אנו עמו" (רש"י). כשאיש ואשה יוצרים ילד, הם נעשים שותפים לה' במעשה הבריאה: "שלושה שותפין הן באדם - הקב"ה ואביו ואמו" (בבלי נידה לא). חוה מבטאת מצד אחד שמחה על כך שהיא שותפה לה' ביצירת הוולד, ומצד שני הכרה בכך שה' שותף שלה: "קניתי איש את ה': בעזרת ה' ובחסדו" (שד"ל). "האישה הראשונה, באושרה על לידת בנה הראשון, מתגאה בכוח היצירה שבה, הנדמה בעיניה קרוב לכוח היצירה של הבורא. ה' יצר את האיש הראשון, ואני יצרתי את האיש השני. קניתי איש את ה': אני עומדת איתו בשורת היוצרים" (קאסוטו). יש כאן גם ראיה למעמדה הגבוה של האישה במקרא - כשותפה לה' במעשה היצירה (אמנון שפירא, דמוקרטיה ראשונית במקרא).

3. קניתי = הקניתי, הקדשתי; את = אל: "הבן הזה יהיה לי קנין לה', כי כאשר נמות - יהיה במקומנו לעבוד את בוראו. וכן דעת אונקלוס, שאמר קדם ה', וכמהו "והראה את הכהן" (ויקרא יג מט), לכהן; "ויגש דוד את העם" (שמואל א ל כא) אל העם. או יהיה את ה' כמו "ויתהלך חנוך את האלהים" (להלן ה כב), "את האלהים התהלך נח" (להלן ו ט)" (רמב"ן).

בסיפור הבריאה בפרק א נזכר רק שם אלהים, בסיפור גן העדן בפרקים ב-ג נזכר שם ה' אלהים, ובפסוק שלנו מופיע בפעם הראשונה שם הויה בנפרד. לפי חלק מהמפרשים, שם אלהים מייצג את חוקי הטבע, ושם הויה מייצג את ההשגחה הפרטית על האדם. בפרק א מתוארת בריאת חוקי הטבע, בפרקים ב-ג מתוארת התקופה שבה האדם חי בהרמוניה עם הטבע, וכאן - לאחר הגירוש מגן עדן - האדם חי בנפרד מהטבע, והשגחת ה' מתבטאת לראשונה בכוח שה' נותן לאשה ליצור חיים חדשים (ראו גם מלבי"ם, דעת מקרא). לפי תורת החסידות, שם אלהים מייצג את תכונת הקבלה, ושם הויה מייצג את תכונת ההשפעה. בפרק א מתוארת בריאת העולם הטבעי, שהוא בעיקרו מקבל; בפרקים ב-ג "ישנו שלב ביניים, בו מידת ההשפעה מעורבת במידת הקבלה, האינסוף בתוך הסוף, ורק עם לידתו של האדם הראשון נפרדת באופן סופי מידת שם הויה ממידת אלהים, והעולם כולו עובר לאופן אחר של הנהגת המציאות. נמצא שבמעשה האנושי הקרוב ביותר לבריאה מנכס האדם לעצמו לראשונה חלקים מן הבריאה..." (אהרן אריאל לביא, "פנים בפנים", בתוך "על הכלכלה ועל המחיה" עמ' 117-124).


מקורות ופירושים נוספים

ידיעת איש ואישה

קין = קנה של נשק / חגי הופר

"וְאָדָם יְדַע יַת חַוָה אִיתְּתֵיהּ דַהֲוָה חֲמֵידַת לְמַלְאָכָא וְאַעֲדִיאַת וִילֵידַת יַת קַיִן וַאֲמָרַת קָנִיתִי לְגַבְרָא יַת מַלְאָכָא דַיְיָ:" (תרגום יונתן)

""והאדם ידע" - כבר קודם הענין של מעלה קודם שחטא ונטרד מגן עדן וכן ההריון והלידה שאם כתוב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים" (רש"י)

 "ותהר ותלד את קין - ענינו ותלד בן ותקרא את שמו קין, כי אמרה קניתי איש את ה'; וכן "ותלד את חנוך" (להלן ד יז), ורבים בפרשה ובמקומות אחרים. ... וקראה האחד בשם קנין והשני הבל כי קנין האדם להבל דמה ולא רצתה לפרש זה על כן לא נכתב טעם בשם השני והסוד המקובל בענין הבל גדול מאד" (רמב"ן)


מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "והדעת הוא מלשון ' והאדם ידע את חוה' והוא לשון התקשרות והתחברות" (תניא ח"א, פ"ג). "כי דעת הוא לשון התחברות כמו: והאדם ידע" (עבודת ישראל, כי תישא). "דעה הוא לשון חיבור כמו: ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - בראשית - חוה אימנו: "והאדם ידע את חוה אשתו". מתי זה התרחש? רש"י מציין בעיה דקדוקית בפסוק זה. שכן בעברית מקראית היה צריך להיות כתוב: "וידע האדם את חוה אישתו", כפי שמופיע במקומות רבים ... (cache)
 • ספר האגדה: ב והאדם ידע וגו' רבי הונא ור' יעקב ברבי אבין בשם ר' אבא בר כהנא אמר לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון, וידע אין כתיב כאן, אלא והאדם ידע את חוה אשתו הודיע דרך ארץ לכל, ד"א ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - חוה;: "והאדם ידע את חוה אשתו" לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון, והוא ידע. אין כתיב כאן, אלא ' והאדם ידע' הודיע לכל דרך ארץ"... ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית, רמז לה. ישרות, חכמה ... (cache)
 • סיפורה של חוה: והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. משפט זה בנוי בצורה של נושא ולאחריו פועל בזמן עבר ('והאדם ידע'), ולא במבנה השכיח יותר של פועל בזמן עתיד ... (cache)
 • קין ג€“ ויקיפדיה: שמו נדרש בפסוק: "והאדם ידע את-חוה אשתו ותהר ותלד את-קין ותאמר קניתי איש את-ה'"; השרש קנ"ה, משמעותו: 'ברא', כמו בבראשית יד,יט: "ויברכהו, ויאמר ברוך אברם לאל עליון קונה ... (cache)
 • חי אלול תשס"ט - צאתכם לשלום לרב: אחרי ששניהם רוצים להתחתן, בשעת הזיווג, כתוב "בדעתו [עצם החיבור, והאדם ידע את חוה אשתו] תהומות נבקעו [העלאת מ"נ בעצם הזיווג] ושחקים ירעפו טל [המשכת מ"ד]". שני הפסוקים ... (cache)
 • מהי דעת טוב ורע?: הביטוי דעת בלשון המקרא אין משמעותו רק ידיעה אינפורמטיבית, אלא ידיעה מקפת הכוללת את ההכרה השכלית והחוויה הנפשית כאחד, כדוגמת " והאדם ידע את חוה אשתו"... תשוקת הדעת ... (cache)
 • שולחן עגול מס' 2: היסטוריה חלופית, ידע הוא כוח!? | Jerusalem Season of...: אפילו המושג שנבחר להגדיר הן את האינטימיות האולטימטיווית שבין גבר ואישה והן את המנגנון להישרדותו והתפתחותו של המין האנושי הוא ידע: ג€� והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את ... (cache)
 • סיפור קין והבל ג€“ התפתחות התרבות האנושית | בגרות בתנ"ך ג€“ בהוטנטוט...: 14 יולי 2011 ... פסוק 1 ג€“ "והאדם ידע את חוה אשתו" רש"י מסביר: "קודם שחטא ונטרד (גורש) מגן העדן וכן ההיריון והלידה..". כלומר לפי רש"י, המעשה אירע בעבר הרחוק, עוד לפני סיפור ... (cache)
 • המשפחה במקרא: התורה משתמשת בלשון 'ידע' לחיי אישות: "והאדם ידע את חוה אשתו", "וידע קין את אשתו". מלבד שהיא לשון נקיה, כנראה יש בכך גם מלשון ידידות ואהבה, מעין מודע: "ומדע לבינה תקרא" ... (cache)
 • פ ג€“ אינרפדיה - האנציקלופדיה לחסידות וקבלה: כשם שכח הדעת בפסוק " והאדם ידע את חוה אשתו" מורה על יחוד גופני בין איש לאשתו, כך משמש גם ה'דיבור' בפי חז"ל ככינוי ליחוד זה. ואכן, בספר הזהר נאמר ש"דעת גניז בפומא" (= גנוז ... (cache)
 • בראשית פרק ד' ג€“ סיכומונה: 20 נובמבר 2010 ... פסוק 1 ג€“ "והאדם ידע את חוה אשתו..." רש"י מסביר: "קודם שחטא ונטרד (גורש) מגן העדן וכן ההריון והלידה..". כלומר לפי רש"י, המעשה אירע בעבר הרחוק, עוד לפני ... (cache)
 • חוה מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 20 | Responsa: רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת בראשית פרק ד (א) והאדם ידע את חוה כבר קודם ענין של ... ויחוייב מזה שיהיה "זה ספר תולדות אדם" שב אל (ד, א - ב) "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ... (cache)
 • קבלה לילדים: "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד". ראו מה נמצא בצירוף "ות-הר ות-לד" - נתקבל תורה. 4. עבר הווה ועתיד נמצאים בתוכן אחד של החיים. אחוזים זה בזה לא נפרדים. אם תרצו, עשויים ... (cache)
 • פרשה כב: וידע, אין כתיב כאן, אלא והאדם ידע את חוה אשתו הודיע דרך ארץ לכל. דבר אחר: והאדם ידע, ידע מאיזו שלוה נשלה. ידע מה עבדת ליה חוה. אמר רבי אחא: חיויא - חיויך, ואת חיויא דאדם, ... (cache)
 • מדרש רבא: והאדם ידע את חוה אשתו וגו' (שם כה) זכור רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה, לא מן דכדון, אלא כי מעולם המה. אמר רבי יהושע בר נחמיה: שבם נהגת עם אדם הראשון, שכך אמרת לו: כי ביום ... (cache)
 • חוה אימנו - נשים מן המקרא - תפוז בלוגים: 20 אוקטובר 2011 ..."והאדם ידע את חוה אשתו" - מתי זה התרחש? רש"י מציין בעיה דקדוקית בפסוק זה. שכן בעברית מקראית היה צריך להיות כתוב: "וידע האדם את חוה אשתו", כפי שמופיע ... (cache)
 • יחסי אישות (יהדות) ג€“ ויקיפדיה: התורה מכנה יחסי אישות בלשון ידיעה, למשל, "והאדם ידע את חוה אשתו" (ספר בראשית, ד, א), כמו כן, בספרי קבלה מופיע רבות הכינוי חיבור, זאת מכיוון שהתורה מייחסת ליחסי אישות ... (cache)
 • אין איל (בראשית ד' א' ג€“ ב') חלק ג' | אדם, אלוהים, עולם: 17 מאי 2011 ... והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה': ותסף עוד ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רועה צאן וקין היה עבד אדמה. הערה: פסוק א' פורש ... (cache)
 • יח אב תשס"ח - מה זאת אהבה?: פסוק אחר אומר " והאדם ידע את חוה אשתו" ג€“ זה דעת. עוד קודם כתוב "ודבק באשתו" ג€“ זה כאילו סיפור שהתורה מספרת גם לגבי אדם וחוה וגם לגבי כל האנושות. אדם וחוה הם יצירי כפיו של ... (cache)
 • עוד חידות / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: והאדם ידע את חוה אשתו. ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש... ותּוֹסף ללדת את אחיו, את הבל רוֹעה צאן, וקין היה עובד אדמה ושומע בקול האדמה. ומקץ הימים הביא קין מנחה מפרי ... (cache)
 • חטא עץ הדעת ג€“ ויקיפדיה: פרשנות נוספת הייתה ש"לדעת" טוב ורע נגזר משורש יד"ע, במובן של קיום יחסי מין והתאווה המינית (כמו " והאדם ידע את חוה אשתו"), והייצריות היא זו שנוספה לאדם הראשון, ומסיבה זו רק ... (cache)
 • זוהר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 17 | Responsa: [דף צט עמוד א] תקונא שתין ותשע ליום ל"ה בראשית ב' תרין חכמה ותבונה ובינה תליתאה יראת י"י ראשית דעת ובהאי דעת אתמר והאדם ידע את חוה אשתו דלית זווג אלא בדעת דאיהו עמודא ... (cache)
 • יח אב תשס"ח - מה זאת אהבה?: בספר התניא לומדים מה זו דעת מהפסוק " והאדם ידע את חוה אשתו", וכתוב שזה "קשר אמיץ וחזק" ג€“ נפשו קשורה בנפשה ונפשה קשורה בנפשו, כמו שנסביר יותר. בכל אופן, מה שרצינו עכשיו ... (cache)
 • קניתי איש את ה: אחרי שחטא אדם ונטרד מגן-עדן, כתוב: "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין... ותסף ללדת את אחיו את הבל". על כך אומר רש"י: "קודם שחטא ונטרד מגן-עדן, וכן ההריון והלידה...". ... (cache)
 • בגרות בתנ"ך ג€“ בהוטנטוט: פרשנות ותוספות לבגרות | תנ"ך לבגרות עם המורה...: 14 יולי 2011 ... פסוק 1 ג€“ "והאדם ידע את חוה אשתו" רש"י מסביר: "קודם שחטא ונטרד (גורש) מגן העדן וכן ההיריון והלידה..". כלומר לפי רש"י, המעשה אירע בעבר הרחוק, עוד לפני סיפור ... (cache)
 • בס"ד: 'והאדם ידע' - ר' הונא ור' יעקב בר' אבין בשם ר' אבא בר כהנא אמר: לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון - וידע אין כתיב כאן אלא ' והאדם ידע את חוה אשתו' הודיע דרך ארץ לכל. 12. ... (cache)
 • מידע אנושי 20: א והאדם ידע את חוה אשתו; ג€“ והאדם רצה עם חוה אישתו. רצון אדם הראשון וחוה אישתו נפגשו תחת יריעה משותפת אחת. רצון ספציפי זה הוא "יצירת ילד בדמותם ובצלמם, בעל התכונות ... (cache)
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הפשט - אסתר: ולפי דבריו הל"ל ויהי כאשר ידע מרדכי(ועוד למה לא ישתמש המקרא כדרכו בלשון ספור וידע מרדכי את כל אשר נעשה: לדעתי הכונה על דרך והאדם ידע את חוה אשתו. פירש רש"י כבר קודם ... (cache)
 • "כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה" (בראשית ד 1-26): והנה החל האדם לקיים את ייעודו בארץ, כפי שנתנסח במצוות פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה (א 28), דהיינו: והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלך את קין... ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. ... (cache)
 • נשים מן המקרא - תפוז בלוגים: 20 אוקטובר 2011 ... התורה מספרת על לידתם של קין והבל רק לאחר הגירוש מגן עדן (בראשית ד, א): "והאדם ידע את חוה אשתו" - מתי זה התרחש? רש"י מציין בעיה דקדו... המשך >> ... (cache)
 • לזכר רועי קליין ז"ל - ד: והאדם ידע את-חוה אישתו, ותהר, ותלד את-קין, ותאמר קניתי איש את-ה' (בראשית ד', א) ... אם כן, והאדם ידע את-חוה אישתו, הוא היה המחזר; הוא זה שלקח על עצמו את התפקיד הרשמי ... (cache)
 • ביאור:חכמה בינה דעת ויצירה ג€“ ויקיטקסט: 30 מאי 2010 ... כמו בפסוק " והאדם ידע את חוה אשתו". כמו שאני מבין דעה זה היכולת מיוחדת של האדם להתחבר להוויה שנתפסה אצלו קודם על ידי החכמה והבינה. ומעין דבר זה שמעתי ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פתיחה אמונית למסכת כתובות: 'וידעת את ה'' - הידיעה היא החיבור המלא, כמו שאנו רואים בפסוק ' והאדם ידע את חוה אשתו'. לעתיד לבוא עם ישראל יהיה קשור בקב"ה וגם הקב"ה יהיה קשור בעם ישראל בקשר תמידי, מכל ... (cache)
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - חופה וקידושין: והאדם ידע את חוה אשתו". כלומר שלאחר החטא היתה נפילה לחיי אישות. רש"י בפירושו על פסוק זה מדייק בדקדוק המילים ומסביר שבעברית מקראית היה צריך להיות כתוב: "וידע האדם את ... (cache)
 • מחוץ לגן העדן: סיפורם של קין והבל: והאדם ידע את-חוה אשתו ותהר ותלד את-קין ותאמר קניתי איש את ה`. ב. ותֹסֵף ללדת את אחיו את-הבל ויהי-הבל רֹעֵה צאן וקין היה עבד אדמה. ג. ויהי מקץ ימים ויָבֵא קין מפרי האדמה ... (cache)
 • דעת ג€“ אינרפדיה - האנציקלופדיה לחסידות וקבלה: 1 יוני 2011 ... על היחוד שבדעת נאמר הפסוק " והאדם ידע את חוה אשתו". בגוף האדם מזוהה הדעת עם המח האחורי, העומד "בין כתפין" (בין הכתפיים), מעל לראש עמוד השדרה. ... (cache)
 • more "והאדם ידע את חוה ":
 • Yeshiva.org.il- בראשית פרק ד: (א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה: (ב) ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה: (ג) ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה ... (cache)
 • אין איל (בראשית ד', ט"ז -י"ז) | אדם, אלוהים, עולם: 21 אוגוסט 2011 ... ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן: וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. פשט הפסוקים קין הולך לגור ממזרח לעדן ... (cache)
 • La naissance de Caֳ¯n et Abel בראשית פרק ד ן בראשית פרק ד פסוק א במר: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יקוק.:) ב(. ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה.: "רמב. ן בראשית פרק ד פסוק א.) א(... (cache)
 • לידת קין והבל ומקצועותיהם - פרשנות: (ואדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש לפני ה'), (א). ואוסיפת למילד ית אחוהי ית הבל והוה הבל רעי ענא וקין הוה גבר פלח בארעא: (ותסף ללדת את אחיו את הבל ... (cache)
 • חמשה חומשי תורה: A ד:א והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה ד:ב ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה ד:ג ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי ...
 • Yeshiva.org.il- פרשת בראשית: [ד] (א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה: (ב) ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה: (ג) ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי ... (cache)
 • בס"ד, כ"ה תשרי ה'תשס"ה: קין כזכור, נידון להיות נע ונד בארץ בעקבות רצח אחיו הבל, וכך מתארים הפסוקים[4]: "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן: וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך. ויהי בונה עיר ויקרא ... (cache)
 • להיות אדם, להיות Mentsch | המחסן של גדעון עפרת: 29 אפריל 2011 ... ב"בראשית" פרק ד', פסוקים 18-17, קראנו: "וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך (ג€¦) ויוולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ... (cache)
 • Deux vocations humaines בראשית פרק ד אבן עזרא: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יקוק.:) ב(. ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה.:) ג(. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי ... (cache)
 • תזונה סינית - תפוח עץ - הפרי המבריא Aya's kitchen - המטבח של איה...: 6) לבין "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין..."(בראשית ד. 1), השמוש בשורש 'ידע' מתקשר עם פרי עץ הדעת. התפוח (malus sylverstris)הוא שיח / עץ נמוך ממשפחת הוורדיים ... (cache)
 • www.yeshua.co.il - שיעורים: א. לידת קין והבל ועיסוקיהם (1-2). 1. "והאדם ידע את חווה אשתו, ותהר ותלד את קין, ותאמר: קניתי איש את יהוה. 2. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. ... (cache)
 • תורה: ד,א והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה. ד,ב ותסף ... ד,יז וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ד,יח ויולד ...
 • קהלת, החולף והנצחי - תכלת: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. ותֹסף ללדת את אחיו את הבל. ויהי הבל רֹעה צאן וקין היה עֹבד אדמה. ויהי מקץ ימים וַיָּבֵא קין מפרי האדמה מִנחה ... (cache)
 • סיפור קין והבל: והאדם ידע9 את חוה אשתו ותהר ותלד את קין; ותאמר: קניתי איש את ה'. ותסף ללדת את אחיו את הבל. ויהיה הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה. סיפור המעשה גופו מתחיל בביטוי: "ויהי מקץ ... (cache)
 • אדם, אלוהים, עולם | על הסתירה ג€“ שהיא אחת | עמוד 2: ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן: וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. פשט הפסוקים קין הולך לגור ממזרח לעדן בארץ ששמה נוד. ... (cache)
 • אדם וחוה בגן עדן במסורות דתיות שונות: אחריתו של קין מבטאת אף היא את עמידתו בסטנדרטים החינוכיים שקבע הקב"ה: "וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך, ויהי בֹּנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" (פס' יז). קין בוחר ... (cache)
 • חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות: אפילו מסגרת הספור דומה, שהרי מיד לאחר חטא האדם בגן עדן והעונש שהוטל עליו, אנו קוראים: "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין" (ד', א); ומיד לאחר חטא קין והעונש שהוטל ... (cache)
 • פורום י"ב בחשוון: 4 דצמבר 2008 ... ומיד בהמשך: "וידע קין את- אשתו, ותהר ותלד את -חנוך, ויהי בנה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך". לא רק שקין לא מת, הוא אף מקים משפחה ומייסד שושלת. קין מקבל ... (cache)
 • פרשת בראשית-הדפסה בית מדרש: [ד] (א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה: (ב) ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה: (ג) ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי ... (cache)
 • בראשית פרק יב: בראשית פרק ד: (א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה': ... (יז) וידע קין 1 את אשתו ותהר ותלד את חנוך 2 ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך: ... (cache)
 • יהדות - מאלוקות להוויה ג€“ מנס לטבע: 17 אוקטובר 2011 ... והינה בפעם הראשונה שמופיע שם השם לבדו זה בתחילת פרק ד "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'" שם השם מופיע לבדו ברגע שבא ... (cache)
 • האם אדם נתן שם לכל החיות: "ויצא קין מלפני ה', וישב בארץ נוד קדמת עדן: וידע קין את אשתו ותהר, ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך". 37. אבל הפסוק לא אומר שקין מצא את אשתו בנוד, אלא ... (cache)
 • תיקוני זהר - תקונא שבעין - ספר הזוהר | הזוהר היומי | הזוהר הקדוש: ... נוד קדמת עדן לבתר עביד תולדין מסטרא דרע ואתפשטו בגלגולין בעלמא ועלייהו אתמר וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך חנוך מסטרא דקין ודא יצר הרע חנוכא לביש ואית חנוך מסטרא ... (cache)
 • קין והבל: וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך... כל זמן שהיה בחטא לא הוליד קין בן, משום שלא ראה את העתיד הטוב אליו יוליד את בנו. מתאימים הדברים לדברי הרב באורות הקודש4: מובן הדבר ... (cache)
 • more "אשתו ותהר ותלד את ":
 • קניתי איש את יהוה מאת אירית רושין: אחרי האירוע, שבעקבותיו גורש "הזוג הראשון" לחיים של כאב וכעס אל מחוץ לשערי גן העדן, מתרחש המובן מאליו - חוה הרה, ויולדת את בנה הראשון - ותהר ותלד את קין ותאמר: "קניתי איש ... (cache)
 • עשרה דורות מאדם עד נח / עמוס גאולה: ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'" (ד, א). בלדתה את בנה הבכור מרגישה האם הראשונה גדלות כה', קניתי איש כה', שברא את אדם וחווה. האח הצעיר שמו הבל. כל המסופר לנו אודות ... (cache)
 • ' בנו דבר וישמע ה ',וםג, קניתי איש את ה: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה. "' (. בראשית ד.).א,. מפרשי המקרא ללא יוצא מן הכלל.,. התקשו בפירוש הפסוק הנידון. וכבר הכריז רבי. יהושע בן לוי ... (cache)
 • חיפוש חידושים דברי תורה - פרשת שבוע: 20 ספטמבר 2010 ..."בעצב תלדי בנים" (ג, טז) לא מצאנו בפסוקים המתארים את הלידות שילדה חוה, שאמירה זו התקיימה. בלידת קין נאמר רק: "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את. ... (cache)
 • אפלטון והתנ"ך: מהי ידיעה: בראשית ד1: "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". אפלטון בדיאלוג "תאיטטוס" דן בשאלה מהי ידיעה. תחילה, הוא אומר, אין היא המקצועות השונים בהם ... (cache)
 • מדינת ישראל: ... כדברי המקרא: "ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'" (בראשית ד, א). "משחק שמות" זה חוזר וחורז את ספר בראשית כולו. כך, לדוגמה, מצינו בדור הפלגה: "שם האחד פלג, כי בימיו ... (cache)
 • דמותו של קין בעיני רש"י ורמב"ן / ד"ר מאיר רפלד: שם ד,א-ב: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. רש"י שם, ד"ה קין: "על שם קניתי איש, את ה' עם ה', כשברא אותי ואת אישי, בלבדו בראני, אבל בזה אנו ... (cache)
 • הסיפור המלא - פרשנות - אונקולוס: ספר בראשית פרק ד אונקלוס תרגום. (cache)
 • חמשה חומשי תורה: ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את. יהוה. ד:ב. ו. תסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד. אדמה. ד:ג. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה. ד:ד ...
 • סיפור קין והבל הוא הסיפור השני בספר בראשית הדן בבעיית החטא ועונשו: כה. והאדם. וידע. ידע. אדם. את... אשתו. את אשתו. ותלד את. ותלד... את. קין. הבל. הבל. קין. א). (. ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה.'' לפי הוכרמן המלה. 'קנה. 'עיקר הוראתה. עשה ... (cache)
 • כוחה של צניעות: והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. כל עוד אדם וחוה לא הבינו את חשיבות הצניעות היו מתהלכים עירומים. הדבר היה אצלהם טבעי לחלוטין, כי כך היה אורח ... (cache)
 • ואכלת ושבעת וברכת - מילתא דבדיחותא על אוכל בתנך: 21 דצמבר 2007 ... מצאתי, חכה אני אקריא לך משה" מ: "בכבוד"ק: "והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה' ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן ... (cache)
 • HomeEnglishתורהמשנהContactchaver: ד:א והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה ד:ב ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה ד:ג ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה ...
 • פרשת פינחס, לא לקנאה גם לא לקנאות: 10 יולי 2009 ... אפילו אדם שנוצר בחסד האל "ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'" [3] אינו מתגבר על קנאתו " ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו: [4]. ולמרות אזהרת ... (cache)
 • בס"ד, ד' באלול התש"ס: "והאדם ידע את חוה אשתו, ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'". שם יפה - קין, באמת שם גדול מאוד, חושבים על איזה שם ראשון שניתן בעולם לילד הראשון שנולד בעולם. "קניתי איש ... (cache)
 • ''לוי'' זה שם טוב?: למשל: "ותלד [חוה] את קין ותאמר קניתי איש את יקוה" (בראשית ד, ב); "הנך [הגר] הרה יולדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יקוה אל עניך" (שם טז, יא); "ותלד [צפורה] בן ויקרא [משה] את ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות - מיהי חוה?: השיר מבוסס על הנאמר: 'והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'' (בראשית ד, א). בפתח השיר מצטטת הדוברת את דבריה אלה של חוה, אם כל חי. ... (cache)
 • more "קין ותאמר קניתי איש ":
 • אז הוחל לקרוא בשם ה': א, בדברי חוה אחרי לדתה את קין; ותאמר קניתי איש את ה'; ובסוף פרק זה, פס' כו: ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם הי י. (cache); file:toranow1: ולשת ... (cache)
 • HebrewBooks.org Sefer Detail: קניתי איש את ה' וגם בנו דבר וישמע ה...: Over 40000 Seforim/Hebrew books for Free in PDF Format. Rambam, Shas, Meforshim in text format. (cache)
 • אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם, וקבע את קובעהם...: והנה שם קין רומז לעשיר שהוא בעל מקנה וקנין וכמו שקראה לו אמו ביום הולדו קניתי איש את ה' והבל רומז לעני שהוא הבל ואינו נחשב לכלום בעיני הבריות ובפרט העשירים אשר הוא על אפם ... (cache)
 • מלחמת אחים / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: והנה דמותו "לא היתה מן התחתונים, אלא מן העליונים, ותאמר: קניתי איש את ה', ולא ידעה, כי אך אליו יתיחסו כל דורות הרשעים. ואחריו ילדה את הבל אחיו, והוא נער רך, רועה-צאן. וקין עובד ... (cache)
 • אין איל (בראשית ד', ג' ג€“ ה') | אדם, אלוהים, עולם: 20 מאי 2011 ... המשפט האחרון משמעו שגם אצל חוה עולה רגש דתי ברגע הלידה, והיא אומרת קניתי איש את ה'. אלא שזה תוצא ישיר של חוויית הלידה, הפלא הזה שאין לעמוד בו, איש ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות - חטאה של חוה: כאשר חוה יולדת את בנה הבכור היא כה מאושרת מההישג הזה, היא כל כך אוהבת אותו, עד שמפיה פורצות המילים: 'קניתי איש את ה'' - גם אני יצרתי איש כשם שה' יצר את האדם. ... (cache)
 • בראשית ד' 1-16 - עלילות התפתחות הציוויליזציה: הסבר את המילים " קניתי איש את ה'" (פסוק 1). היעזר בבראשית, י"ד, 22. כב וַיֹּאמֶר אַבְרָם, אֶל-מֶלֶךְ סְדֹם: הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל-יְהוָה אֵל עֶלְיוֹן, קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. ב. ... (cache)
 • אדם איש גבר אנוש - Page 5: היה אדם הראשון, לבנו הבכור קראה חוה קין ג€“ "כי קניתי איש את ה'". לא כתוב שהבל הוא גם איש ג€“ אולי הוא אנוש, אולי הוא חלש (אמנם, יש מדרש חז"ל שהבל היה גבור מקין, התגבר עליו ... (cache)
 • לכל איש יש שם: נק ' לשימת לב והכוונה: משמעות שמו של קין ג€“ קניתי איש את ה' חוה מרגישה שותפה בבריאה וקין הוא מלשון קנייו, בעלות. לעומתו לבן השני קראו הבל שמשמעותו משהו רוחני יותר וגם משהו ... (cache)
 • לזכר רועי קליין ז"ל - ה: ותלד את-קין, ותאמר, קניתי איש את-ה' " ג€“ קניתי דבר, הוספתי עוד אוצר לאוצרי... ועכשיו כאשר הבל נעדר מהבמה, היא "רצתה" את שת תחתיו, סימנה את הנון צדיק על המפה, עלתה וקטפה" ... (cache)
 • פירוש שד"ל על בראשית פרק ד: קניתי איש את ה': בעזרת ה' ובחסדו. [ב] את הבל: לדעת קליריקוס נקרא כן אחרי מותו, כי היתה מציאותו הבל. [ג] ויצא קין: הנכון שעשו זה בלא מצות ה', אלא מלבם להודות לה', ואעפ"י ... (cache)
 • מה כל כך מיוחד בשפת הקודש?: ... למצוא לכך הוכחה בשמות בני האדם בדורות שקדמו לדור מגדל בבל: אדם נקרא כך כי הוא נברא מן האדמה, קין מלשון קניתי איש את ה, נח מלשון זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו וכן הלאה. ... (cache)
 • אדם, חווה ו...הנחש: אנו יודעים שישנם שלושה שותפים באדם, אולם באופן מפתיע כאשר חוה קוראת את שמו של קין היא אומרת " קניתי איש את ה'" - כלומר, מדובר כאן ביצירה שבה שותפים האשה והקב"ה, ללא ... (cache)
 • מדינת ישראל: שני אחים, יחידים בעולם, קין והבל, נגלים לעינינו כבני תמותה פשוטים: הבכור, קין, ששם בוראו קרוי עליו - "קניתי איש את ה'"1 - עוסק בעבודת האדמה, ומשנהו, הבל, רועה צאן. ... (cache)
 • הסיפור המלא - מדרשים - מדרש רבה: חמת לה הא איתתא בנין; אמרה הא קנין בעלי בידי (ראתה ותאמר קניתי איש את ה'. אותה אישה בנים; אמרה הנה קנין בעלי בידי). - רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו: בשביל ששימשת ... (cache)
 • יעקב כדורי ג€“ ויקיפדיה: למשל, אימרתה של חווה בלידת בנה קין: "קניתי איש את ה'" (ברא. ד א) הצמיחה מוטיב לפיו קין לא היה בנו של אדם הראשון, אלא של מלאך ה' - ולמעשה מלאך רע, סמאל או השטן עצמו. ... (cache)
 • שלושת בני האדם / בר טוביה: ואם הבנים הכירה בבינה יתירה שבאשה מה יהיה משפט הילד, ותקרא למראהו בגאון ובשמחה: קניתי איש את ה'! כלומר: אכן איש ג€“. Ecce homo. - הוא זה, ואותו קניתי, עשיתי גם יצרתי, יחד ... (cache)
 • לידת קין והבל ומקצועותיהם - מדרשים: קין ותאומתו והבל ושתי תאומותיו. חמת לה הא איתתא בנין; אמרה הא קנין בעלי בידי (ראתה ותאמר קניתי איש את ה'. אותה אישה בנים; אמרה הנה קנין בעלי בידי). ... (cache)
 • "כי יהיה בך אביון": עוני ופערים כלכליים חברתיים: "והנה שם קין רומז לעשיר שהוא בעל מקנה וקניין וכמו שקראה לו אמו ביום הולדתו קניתי איש את ה', והבל רומז לעני שהוא הבל ואינו נחשב לכלום בעיני הבריות...ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך, ... (cache)
 • קולך - פורום נשים דתיות - פרשת בראשית - ראשיתה של מערכת יחסים: כמי שלא הכירה את התופעה מניסיון קודם שלה או של אחרים, התפעלותה מיכולתה 'לברוא' אדם (" קניתי איש את ה'") ברורה ומובנת. אולם, התפתחות זו מתקדמת באפיק שלילי. ... (cache)
 • טבע עברי - קין והקניין-עשיו ועכשיו: ובכן, כאשר הבן הבכור נולד, חוה קוראת לבנה קין " קניתי איש את ה'" (בראשית ד,א). מה משמעות השם קין? את מי היא קנתה? את אישה (= אדם)? קנתה את זכותה בעולם כאם לקין? ... (cache)
 • נח איש האדמה: כי מי שמע באמור חוה קניתי איש את ה'? ואם עקר השמות בא בקבלה איש מפני איש, טעמיהם לא באו. מפני שהקבלה אין לה טעם כעקר. והכתובים הם המבארים את השמות מענינם וממעשי ... (cache)
 • סיכום לחזרה למבחן ג€“ התפתחות האנושות בראשית ד' 1 - 16 מנוסח בפרוזה...: האישה עצמה מעניקה את השם לבנה, והיא אף מסבירה את משמעותו: "קניתי איש את ה' ". כלומר, היא מתפארת כי היא יצרה איש עם ה'. האל יצר את האיש הראשון, והאישה יצרה את האיש ... (cache)
 • בס"ד, י"א באלול התש"ס: הם האדם וחווה, הם היצורים האלוקיים הראשונים והאחרונים בעולם, בנם כבר בנוי מאיש ואישה ושכינה על גביהם ג€“ "קניתי איש את ה'. הם בעצם בנויים מאלוקות "וייצר ה' אלוקים את האדם ... (cache)
 • more "קניתי איש את ה' ":

תגובות