הקשר בין יוצרים ישראליים לבין התנ"ך

קוד: הקשר בין יוצרים ישראליים לבין התנ"ך בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: שלומית אגוזי

אל:

יוצרים רבים מגלים קשר עז אל הטקסט התנכי; מעבר לסיבות אחרות, התנ"ך הוא מופת לכתיבה מעולה בעברית, והיוצרים דוברי העברית מיטיבים להעריך זאת; גם יוצרים ישראלים חילוניים מרבים לשלב אזכורים ומובאות מה תנ"ך, ומגלים התמצאות, שמלמדת על התרפקות:

מירה מאיר וספר החידות לילדים "מי הוא זה ואיזה הוא", שֵם הספר נלקח ממגילת אסתר. סיפור מקראי משמש כשלד לרומן בספרים של מאיר שלו: "כימים אחדים" ו"עשו", ובסיפור של קובי אוז: "עבריין צעצוע", עם סיסרא....תת-נושאים