עקדת יצחק והמשמעות של קיום אלהים

קוד: עקדת יצחק והמשמעות של קיום אלהים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אלברט שבות

אל: