טבלאות התאמה בין תאריכים תנ"כיים לתאריכים לספה"נ

קוד: טבלאות תאריכים תנ"כיים והסטוריים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: רמי ניר

אל: