ראשי > תנ''ך > אסתר >


אסתר ו

1 בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את-ספר הזכרנות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. 2 וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על-בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש. 3 ויאמר המלך מה-נעשה יקר וגדולה למרדכי על-זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא-נעשה עמו דבר. 4 ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בית-המלך החיצונה לאמר למלך לתלות את-מרדכי על-העץ אשר-הכין לו. 5 ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עמד בחצר ויאמר המלך יבוא. 6 ויבוא המן ויאמר לו המלך מה-לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו ויאמר המן בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני. 7 ויאמר המן אל-המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו. 8 יביאו לבוש מלכות אשר לבש-בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו. 9 ונתון הלבוש והסוס על-יד-איש משרי המלך הפרתמים והלבשו את-האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבהו על-הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. 10 ויאמר המלך להמן מהר קח את-הלבוש ואת-הסוס כאשר דברת ועשה-כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל-תפל דבר מכל אשר דברת. 11 ויקח המן את-הלבוש ואת-הסוס וילבש את-מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. 12 וישב מרדכי אל-שער המלך והמן נדחף אל-ביתו אבל וחפוי ראש. 13 ויספר המן לזרש אשתו ולכל-אהביו את כל-אשר קרהו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפל לפניו לא-תוכל לו כי-נפול תפול לפניו. 14 עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהלו להביא את-המן אל-המשתה אשר-עשתה אסתר.

ראשי > תנ''ך > אסתר >


תוספות ותגובות