ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב מ

1 ויען יהוה את-איוב ויאמר.
2 הרב עם-שדי יסור מוכיח אלוה יעננה.

3 ויען איוב את-יהוה ויאמר.
4 הן קלתי מה אשיבך ידי שמתי למו-פי.
5 אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף.

6 ויען-יהוה את-איוב מנסערה ויאמר.
7 אזר-נא כגבר חלציך אשאלך והודיעני.
8 האף תפר משפטי תרשיעני למען תצדק.
9 ואם-זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם.
10 עדה נא גאון וגבה והוד והדר תלבש.
11 הפץ עברות אפך וראה כל-גאה והשפילהו.
12 ראה כל-גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם.
13 טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון.
14 וגם-אני אודך כי-תושע לך ימינך.
15 הנה-נא בהמות אשר-עשיתי עמך חציר כבקר יאכל.
16 הנה-נא כחו במתניו ואנו בשרירי בטנו.
17 יחפץ זנבו כמו-ארז גידי פחדו ישרגו.
18 עצמיו אפיקי נחושה גרמיו כמטיל ברזל.
19 הוא ראשית דרכי-אל העשו יגש חרבו.
20 כי-בול הרים ישאו-לו וכל-חית השדה ישחקו-שם.
21 תחת-צאלים ישכב בסתר קנה ובצה.
22 יסכהו צאלים צללו יסבוהו ערבי-נחל.
23 הן יעשק נהר לא יחפוז יבטח כי-יגיח ירדן אל-פיהו.
24 בעיניו יקחנו במוקשים ינקב-אף.
25 תמשך לויתן בחכה ובחבל תשקיע לשנו.
26 התשים אגמון באפו ובחוח תקוב לחיו.
27 הירבה אליך תחנונים אם-ידבר אליך רכות.
28 היכרת ברית עמך תקחנו לעבד עולם.
29 התשחק-בו כצפור ותקשרנו לנערותיך.
30 יכרו עליו חברים יחצוהו בין כנענים.
31 התמלא בשכות עורו ובצלצל דגים ראשו.
32 שים-עליו כפך זכר מלחמה אל-תוסף.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות