ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלז

1 על נהרות בבל שם ישבנו גם-בכינו בזכרנו את-ציון.
2 על-ערבים בתוכה תלינו כנרותינו.
3 כי שם שאלונו שובינו דברי-שיר ותוללינו שמחה שירו לנו משיר ציון.
4 איך נשיר את-שיר-יהוה על אדמת נכר.
5 אם-אשכחך ירושלם תשכח ימיני.
6 תדבק-לשוני לחכי אם-לא אזכרכי אם-לא אעלה את-ירושלם על ראש שמחתי.
7 זכר יהוה לבני אדום את יום ירושלם האמרים ערו ערו עד היסוד בה.
8 בת-בבל השדודה אשרי שישלם-לך את-גמולך שגמלת לנו.
9 אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך אל-הסלע.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות