ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלג

1 שיר המעלות לדוד הנה מה-טוב ומה-נעים שבת אחים גם-יחד.
2 כשמן הטוב על-הראש ירד על-הזקן זקן-אהרן שירד על-פי מדותיו.
3 כטל-חרמון שירד על-הררי ציון כי שם צוה יהוה את-הברכה חיים עד-העולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות