ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קלא

1 שיר המעלות לדוד יהוה לא-גבה לבי ולא-רמו עיני ולא-הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני.
2 אם-לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי.
3 יחל ישראל אל-יהוה מעתה ועד-עולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות