ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קיא

1 הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה.
2 גדלים מעשי יהוה דרושים לכל-חפציהם.
3 הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד.
4 זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה.
5 טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו.
6 כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים.
7 מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו.
8 סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר.
9 פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו.
10 ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות