ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צח

1 מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו וזרוע קדשו.
2 הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו.
3 זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל-אפסי-ארץ את ישועת אלהינו.
4 הריעו ליהוה כל-הארץ פצחו ורננו וזמרו.
5 זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה.
6 בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה.
7 ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה.
8 נהרות ימחאו-כף יחד הרים ירננו.
9 לפני-יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים במישרים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות