ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים צג

1 יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף-תכון תבל בל-תמוט.
2 נכון כסאך מאז מעולם אתה.
3 נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים.
4 מקלות מים רבים אדירים משברי-ים אדיר במרום יהוה.
5 עדתיך נאמנו מאד לביתך נאוה-קדש יהוה לארך ימים.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות