ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ג

1 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו.
2 יהוה מה-רבו צרי רבים קמים עלי.
3 רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה.
4 ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי.
5 קולי אל-יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה.
6 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני.
7 לא-אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי.
8 קומה יהוה הושיעני אלהי כי-הכית את-כל-איבי לחי שני רשעים שברת.
9 ליהוה הישועה על-עמך ברכתך סלה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות