ראשי > תנ''ך > יונה >


יונה ב

1 וימן יהוה דג גדול לבלע את-יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה לילות. 2 ויתפלל יונה אל-יהוה אלהיו ממעי הדגה. 3 ויאמר קראתי מצרה לי אל-יהוה ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי. 4 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל-משבריך וגליך עלי עברו. 5 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל-היכל קדשך. 6 אפפוני מים עד-נפש תהום יסבבני סוף חבוש לראשי. 7 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי. 8 בהתעטף עלי נפשי את-יהוה זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל-היכל קדשך. 9 משמרים הבלי-שוא חסדם יעזבו. 10 ואני בקול תודה אזבחה-לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה ליהוה.

11 ויאמר יהוה לדג ויקא את-יונה אל-היבשה.

ראשי > תנ''ך > יונה >


תוספות ותגובות