ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לא

1 הוי הירדים מצרים לעזרה על-סוסים ישענו ויבטחו על-רכב כי רב ועל פרשים כי-עצמו מאד ולא שעו על-קדוש ישראל ואת-יהוה לא דרשו. 2 וגם-הוא חכם ויבא רע ואת-דבריו לא הסיר וקם על-בית מרעים ועל-עזרת פעלי און. 3 ומצרים אדם ולא-אל וסוסיהם בשר ולא-רוח ויהוה יטה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון.

4 כי כה אמר-יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על-טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על-הר-ציון ועל-גבעתה. 5 כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על-ירושלם גנון והציל פסח והמליט. 6 שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל. 7 כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא. 8 ונפל אשור בחרב לא-איש וחרב לא-אדם תאכלנו ונס לו מפני-חרב ובחוריו למס יהיו. 9 וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו נאם-יהוה אשר-אור לו בציון ותנור לו בירושלם.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות