מהי מטרת המעמד בחורב?

קוד: מה מטרת המעמד בחורב בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: כנרת רוזנברגר ועוד

אל: נח"ת שבת חשון נ"ט

תגובה ל: דיון – מה קרה לאליהו? שנכתבה ב19:41:00  04.04.2005


(מל"א יט 11)

א. במעמד הזה מראה ה' לאליהו 3 מראות: רוח, רעש ואש; ואחריהם יש "קול דממה דקה". לאחר מכן הוא אומר לו נבואת-פורענות שיש בה 3 חלקים: חזאל, יהוא ואלישע; ואח"כ "והשארתי בישראל 7000...". ייתכן שהמראות הראשונים הם המשל והנבואה השניה היא הנמשל: הרוח הרעש והאש מסמלים את 3 השליחים של ה' שיביאו פורענות על עמ"י, והדממה-הדקה מסמלת את 7000 הצדיקים שיישארו לאחר הפורענות [אהוביה שטרן]. אולי ה' אומר לאליהו בזמן המראה ש"לא ברוח ה'", "לא ברעש ה'", ו"לא באש ה'", כדי להדגיש שהם רק שליחים – ובעצם הרצון האמיתי של ה' הוא לא להביא פורענות על עמ"י אלא לתת להם שקט ושלווה ("דממה דקה").

ב. המטרה של "קול דממה דקה" היא ללמד את אליהו שלפעמים לא צריך לפעול בכוח וברעש אלא בשקט – "מים שקטים חודרים עמוק"... [שמעתי מעידית]

ג. גם כאן אפשר להשוות בין אליהו למשה: כשה' רצה לעודד את משה לאחר חטא-העגל הוא הסכים להראות לו את כבודו (שמות לג 17 - לד 9); גם ביחזקאל א, בחזון-המרכבה, מתואר "כבוד ה'" (יחזקאל א 28), ומסופר שהוא ית' על המרכבה, והמרכבה מוקפת ב"רוח סערה... ואש מתלקחת..." (יחזקאל א 4) ויש שם גם "קול המולה ...". ייתכן שה' רצה לעודד את אליהו ולשמח אותו, שיידע שה' איתו, ולכן העלה אותו לדרגתו של משה רבנו והראה לו את כבודו (למה ה' אומר "לא ברוח ה'", "לא ברעש ה'" ו"לא באש ה'"? -- אולי זה כדי שאליהו יידע שהרוח, הרעש והאש הם רק חלק מהמרכבה ולא כבוד-ה' ממש. כי אם אליהו היה חושב שהוא רואה את כבוד-ה' ממש – הוא היה מאד פוחד -- "כי לא יראני האדם וחי").

ד. אפשר לפרש שהמצב של אליהו דווקא מנוגד למצב של משה: משה מגיע להר חורב בציווי ה', ואליהו מגיע לחורב על-דעת עצמו ובניגוד לדעת ה' – ה' אומר לו בפירוש "מה לך פה, אליהו!?". גם בהמשך המעמד אליהו 'זוכה' לביקורת קשה – ה' בעצם מפטר אותו מתפקידו בכך שהוא שולח אותו למנות את אלישע. הסיבה לזה היא שאליהו היה יותר מדי ביקורתי כלפי עם-ישראל. אליהו אמור להיות 'מתווך' בין ה' לבין ישראל – כמו מזכיר שאמור לתווך בין הבוס לבין הלקוחות; אם הוא מותח ביקורת על הלקוחות – הוא לא ממלא את תפקידו כראוי... [נתן קלר]

ה. אליהו התלונן על 4 דברים, וכל דבר שה' אמר לו היה מכוון כנגד אחד מהם:

ו. [כנרת] כשאליהו בא להר הכרמל הוא אמר בפירוש "קנא קינאתי לה' א-להי צבאו-ת..." מטרת המעמד בהר-הכרמל היתה להוכיח את אליהו וללמד אותו לקח – ללמד אותו שה' לא תומך בקנאות המוגזמת הזאת – "לא ברוח ה'", "לא ברעש ה'", ו"לא באש ה'". בהתחלה אליהו לא הבין את המסר, והוא חזר מילה-במילה על המשפט שאמר בהתחלה "קנא קינאתי לה' א-להי צבאו-ת...", ולכן ה' העניש אותו ואמר לו "לך שוב לדרכך..." – אם אתה כל-כך קנאי אז תמשיך ללכת בדרך שלך עד הסוף, ותמנה שלושה שליחים שיביאו פורענות קשה על עם ישראל. תמשיך ללכת בדרך שלך עד שיישארו בישראל רק 7000 איש.

ז. ע' עוד בדיון " קול דממה דקה ".

תגובות