הורי שמשון וחתונת שמשון

קוד: ביאור:שופטים יד11 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: דקלה אלפי, אראל

אל: כפית ה'תשס"א כסלו ?

בשופטים יד11 כתוב שהורי שמשון עשו לו משתה ודאגו להביא 30 בחורים למשתה. מדוע עשו כן אם התנגדו בתוקף לחתונה? (דקלה אלפי).

כדי לענות לשאלה, נקרא מתחילת הפרק: "ויעל, ויגד לאביו ולאימו, ויאמר: 'אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלשתים, ועתה קחו אותה לי לאישה.' ויאמר לו אביו ואימו: 'האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה - כי אתה הולך לקחת אישה מפלשתים הערלים?!' ויאמר שמשון אל אביו: 'אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי'." בהתחלה שמשון פנה אל אביו ואל אמו, אבל כשהוא ראה שהם מתנגדים - הוא פנה שוב, והפעם רק אל אביו. אולי הסיבה לזה היא שאביו של שמשון היה פחות חכם ויותר חלש-אופי (כמו שניתן לראות מהסיפור בפרק יג), ושמשון חשב שיהיה לו יותר קל להשפיע עליו ולשכנע אותו.

אמנם, בהמשך "ויירד שמשון ואביו ואימו תמנתה", כלומר גם אמו של שמשון באה אתו לתמנה, אבל ייתכן שהיא באה כדי לנסות לשכנע את בעלה ואת שמשון שיוותרו על הרעיון. ואכן בהמשך נזכר שרק אדם אחד דיבר עם האישה: "ויירד וידבר לאישה; ותישר בעיני שמשון." מכיוון ששמשון נזכר בסוף הפסוק - סביר יותר שמי שדיבר כאן היה האב: הוא זה שסידר את ענייני האירוסין (האב דיבר עם אביה של האישה על האישה, ובינתיים שמשון הסתכל על האישה וראה שוב שהיא ישרה בעיניו).

גם בהמשך, כשהלכו לערוך את הנישואין, אמו של שמשון הצטרפה: "וישב מימים לקחתה... וילך אל אביו ואל אימו...", אבל שוב - רק האב ירד אל האישה כדי לארגן את הנישואין: "ויירד אביהו אל האישה."

ובמשתה עצמו: "ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי כראותם אותו, ויקחו שלושים מרעים, ויהיו איתו": כלומר: כשהבחורים (הפלשתים) ראו את שמשון - הם לקחו מאתם שלושים מרעים שיהיו איתו.

 

תגובות