התוכחה של שמואל לשאול

קוד: התוכחה של שמואל לשאול בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: דובי לסקר

אל: פירושים וסימנים 9

ומֶה קול הצאן הזה באזני? ומוּ קול הבקר אשר אנוכי שומע? [דובי לסקר, ע"פ שמ"א טו 14]

[ע"ע ציניות בתנ"ך ]

תגובות