זוז

קוד: זוז בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות