זור

קוד: זור בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות