יפה

קוד: יפה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות