ינה

קוד: ינה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות