חלד

קוד: חלד בתנ"ך

סוג: סשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות