חכמ

קוד: חכמ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות