חכה

קוד: חכה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות