חשה

קוד: חשה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות