חצר

קוד: חצר בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות