חבק

קוד: חבק בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות