חבב

קוד: חבב בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות